KEN-NIMO AS er i dag et heleid datterselskap av KEN AS i Danmark, en markedsledende produsent av blant annet spyle- og vaskedekontaminatorer. Våre to hovedsatsnings- områder er maskiner og utrustning til skyllerom og vaskerier med produktseriene KEN Hygiene Systems og KEN Laundry Systems.

I tillegg leverer vi flere spesialprodukter til laboriatorier og helsesektoren som Tellstar sterilbenker, samt kompakte autoklaver og vaskedekontaminatorer fra henholdsvis Prestige og Medisafe, begge for plassering på benk. Samtlige produkter fra KEN-NIMO AS er enkle i bruk, har lavt energiforbruk og høy konstuksjonskvalitet.