Porkka Norge AS er importør og grossist av flere hundre forskjellige kuldeprodukter for kommersielt bruk. Våre produkter selges i hele Norge gjennom forhandlere, som har
lang erfaring og bred kompetanse innenfor kuldebransjen.